Meme MR

MR radyasyon içermez. MR cihazlarında, özel meme coilleri kullanılarak  güçlü bir  manyetik alan ortamında radyofrekans dalgaları aracılığı ile görüntü  oluşturma  tekniğidir. Memenin MR incelemesinin yapılmasına meme MR’ı denir. Bu inceleme esnasında kanserlerin daha iyi  görünür olabilmesi için hastaya damar yolu ile kontrast madde verilerek inceleme yapılmaktadır. Meme MR’ı meme kanserini yakalamakta en hassas yöntem olarak kabul edilmektedir.

Meme MR ‘ı Hangi Durumlarda Yapılır?

– Yüksek riskli hastalarda (BRCA mutasyonu pozitif,  meme kanseri  yönünden  aile öyküsü olanlarda)  tarama amaçlı kullanılır

– Mamografi veya ultrasonografide şüpheli bir bulgu tespit edildiğinde bu bulgunun detaylandırılması sırasında

–  Mamografi de  saptanan düzensiz  silik sınırlı asimetrik dansiteler ve  yapısal distorsiyonun detaylandırılmasında 

– Meme kanseri saptanan hastalar da  ameliyat öncesinde ;  aynı meme de birden fazla odak  veya   karşı meme de ilave odak araştırılmasında

–  Meme kanserli hasta da göğüs duvarı tutulumunun değerlendirilmesinde  

-Meme kanserli hastanın evrelendirilmesinde        

– Aksiller (Koltukaltı)  metastaz tespit edilen ancak  Mamografi ve sonografide  görüntülenmeyen  olgularda  primer ( ana)  kanser odağının  araştırılmasında 

– Neoadjuvan kemoterapi alan hastalarda tedaviye yanıtın ( büyüyüp,küçülmesi  ya da kaybolması) değerlendirilmesinde

– Meme kanseri  nedeni ile opere  olgularda  nüks (tekrarlama) / rezidüe / skar dokusu ayrımında

–  Silikon  implantlarının  bütünlüğünün  ( kapsül içi dışı yırtılma ) değerlendirilmesinde kullanılır.

 

Meme MR’ı Ne Zaman Çekilir

Adet başlangıcından sonra  (7-14. günler arasında) gerçekleştirilmelidir. Hormon yerine koyma tedavisi alan hastalarda ise tedavi kesildikten 6 hafta sonra yapılmalıdır.

Meme MR nın ameliyat sonrası 3-6 ay, radyoterapi tedavisi sonrası 9-18 ay  sonra yapılması  daha uygundur.

 

Meme MR Dezavantajları

-Pahalı olması

-Yoğun memeler de, memenin iyi huylu hastalıkların da bazen yanlış pozitiflik sonucu gereksiz biopsi ve ameliyatlara neden olmaktadır.