Meme Ultrasonografisi

Ses dalgaları ile görüntü elde etme yöntemidir.  Mamografiye ilave olarak yapılan sonografik inceleme sırasında dokular üst üste binmediğinden buna bağlı tanı hatası en aza inmektedir. Bu nedenle Meme kanserinin erken tanısında önemli rol oynamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; incelemenin, meme ultrasonografisi deneyimi olmayan kişilerce yapılması halinde var olan kanser odaklarının atlanması ya da yanlış tanı konması olasıdır. Kısaca meme ultrasonografisin de alınacak sonuç; bu konuda deneyimli, birikimli kişilerce yapılması ile doğrudan ilişkilidir.

Meme sonografisi tek başına kanser tarama yöntemi değildir. Mamografi / Tomosentez görüntüleme yöntemine yardımcı bir oluşumdur. Genellikle birlikte yapılırlar.

Meme sonografisinin avantajları

-Radyasyon içermez

-Ağrı, sızı yapmaz.

-Pahalı bir yöntem değildir.

-Kolay ulaşıla bilinir.

Kimlere önerilir

-35-40 yaş altı kadınlara

-Yoğun memelere

-Hamile, emziren kadınlara

-Kanser saptanması durumunda aynı ve karşı meme de ilave odak aranmasında

-Aksilla (Koltuk altı) değerlendirilmesinde

-Enfeksiyon, Kızarıklık gibi durumlarda

-Jinekomasti düşünülen erkek hastalara mamografiyi takiben

-Sonografide tespit edilen odakların (Meme veya Koltukaltında) sonografik görüntüleme rehberliğinde girişimsel işlemlerinde

-Opere meme kanseri sonrasında;

  Erken dönem (Hematom, Lenfosel takibi)

  1 yıl içinde Meme koruyucu cerrahi ve Mastektomi sonrası

  Geç dönemde Mastektomi veya Radyoterapi sonrası

Meme de kitlelerin Ultrasonografik değerlendirilmesi

-Kitlelerin solıd (katı) veya Kistik (sıvı) olup olmadığının saptanmasında

-Kitlelerin sınırlarının düzenli olup olmadığı, boyutu, şekli, formu, komşu yapılar, süt kanalları ve memebaşı ile   ilişkisinin detaylandırılmasında  

-Kitlelerin morfolojik yapısına göre iyi veya kötü huylu olmasının belirlenmesinde yardımcı bir görüntüleme yöntemidir.