Tomosentez Nedir?

Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri olup ölüm sıralamasında   akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 40-49 yaş grubunda ki kadınlarda ise tüm ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır. Gelişmiş ülkelerde Her 7-8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşılaşmaktadır. Meme kanseri oldukça yaygın olmasına rağmen erken tanı ile tedavi de başarı ve buna bağlı sağ kalım oranı çok yüksektir.

Erken tanıdan kastedilen; kişi veya doktor tarafından   8-10 yılda ele gelen meme kanserini 3-4 yıl öncesinden yakalayabilmektedir. Bunu başarmanın yolu 40 yaşından sonra kadınların hiç bir şikayeti olmasa dahi her yıl düzenli dijital mamografi ile meme kanseri taramaları yaptırmalarıdır.

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan dijital mamografiler ile alınan   radyasyon dozu en aza indirilmiş tomosentez özelliği bulunan cihazlar ile yapılmaktadır.

Meme; Tomosentez dijital mamografi   teknolojisi ile statik dijital mamografinin tersine 3 boyutlu görüntülenmekte olup yoğun memeler de üst üste binen dokular nedeni ile net görüntülenemeyen, detaylandırılmayan, saklanan, gözden kaçan çok küçük kanser odakları daha kolay ortaya konabilmekte, yanlış pozitiflik oranı düşürülerek hata payı en aza indirilmektedir. Buna bağlı olarak doğru tanı oranı yükselmektedir.

Tomosentezde (3 boyutlu) dijital mamografik incelemesinde; meme dokusundan optimal görüntüler elde edebilmek için gerekli olan meme sıkıştırması ihtiyacı belirgin azalmaktadır. Bu nedenle tomosentez incelemesinde hastalar tetkik esnasında daha az ağrı duymaktadır

Dijital Tomosentez teknolojisi ile normal mamografi çekimi süresi içerisinde, çok düşük radyasyon dozu verilerek farklı açılardan 1 mm kalınlığında ince kesitlerle seri çekim yapılarak, çok sayıda görüntü alınmakta ve elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında üç boyutlu hale dönüştürülmekte olup yüksek kalitede görüntü elde edilebilmektedir. Bu sayede tek görüntü üzerinden değil memenin ince tabakalar halindeki dijital imajları üzerinden meme dokusunun haritasını netleştirmek, küçük kitlelere ulaşmak ve detaylı bir incelemede bulunmak mümkün hale gelmektedir.