Tomosentez

Düşük dozlu X ışınları aracılığıyla memenin 3 boyutlu görüntüsünün çekilmesi 3D tomosentez mamografi olarak bilinir yani üç boyutlu dijital mamografi cihazıdır.

Bugün, bu yöntemle meme dokusunu üç boyutlu (3D) olarak görüntülemek mümkün olabilmektedir. Bu sayede doku örtüşmesi engellenerek tümörlerin gözden kaçma olasılığı belirgin oranda azaltılmaktadır.

Bugüne kadar çift boyutlu (2D) mamografilerde görüntülerin üst üste gelmesi, örtüşmesi istenilen detayda görüntü elde edilememesine neden olmakta, kitlelerin değerlendirilmesini güçleştirmekteydi.

Tomosentez teknolojisi: statik dijital mamografi de karşılaştığımız yanlış algılamayı, değerlendirmeleri ortadan kaldıran, hata payını en aza indiren, kanserli dokuyu net gösterebilen ve meme de lezyonun konumunu uzaysal boyutu ile lokalize eden 3 boyutlu görüntüleme yöntemidir.

Meme kanseri bu sayede erken dönemde saptanılmaktadır.

Statik Dijital iki boyutlu mamografiler de meme dokusu iki plaka arasında sıkıştırılarak iki pozisyonda filmleri alınır. Üç boyutlu bir objenin (memenin) içerdiği    doku ve lezyonların üst üste bindiği, örtüştüğü, görüntü kargaşası oluşturan, iki boyutlu imajlar elde edilirdi. Böylece bütün meme dokusu sadece iki kesitle değerlendirilirdi.

Bu durum özellikle yoğun memeler de; sağlıklı meme dokusu arasında olabilecek çok küçük kanser odaklarının gözden kaçmasına, gizlenmesine, saklanmasına neden olmakta olup doku detaylarının değerlendirilmesini imkansız kılmaktaydı. Bu sınırlılık nedeni ile doğru tanı koyma oranı en iyi merkezde bile %85 cıvarında kalmaktadır.

Bununla birlikte   bazen de tam tersine meme dokusunu oluşturan yapılar; üst üste binerek   şüpheli, kanser benzeri   imajlara neden olmakta, gereksiz   tekrar çekimlere, biopsi ve anksiyeteye yol açmaktadırlar.

Bu tür sorunlar en çok fibrokistik, dens, menapoza girmemiş yoğun memeler de karşımıza çıkmakta olup günümüzde Tomosentez bu problemlerin üstesinden gelmekte ve sorunun önüne geçmektedir.

Tomosentezde (3 boyutlu) meme mamografik incelemesinde, normal iki boyutlu mamografiler de meme dokusundan optimal görüntüler elde edebilmek için gerekli olan meme sıkıştırması ihtiyacı belirgin azalmaktadır. Bu nedenle tomosentez incelemesinde hastalar daha az ağrı duymaktadır

Dijital Tomosentez teknolojisi ile normal mamografi çekimi süresi içerisinde, çok düşük radyasyon dozu verilerek farklı açılardan 1 mm kalınlığında ince kesitlerle seri çekim yapılarak, çok sayıda görüntü alınmakta ve elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında   üç boyutlu hale dönüştürülmekte olup   yüksek kalitede görüntü elde edilebilmektedir. Bu sayede tek görüntü üzerinden değil memenin ince tabakalar halindeki dijital imajları üzerinden meme dokusunun haritasını netleştirmek, küçük kitlelere ulaşmak ve detaylı bir incelemede bulunmak mümkün hale gelir.

Tomosentezin tekniğinin çalışma alanına girmesiyle meme kanseri yakalama oranı belirgin artmakta olup tanı koyma oranı gittikçe yükselmektedir.

Saptanan lezyonların daha rahat karakterize edildiği, dolayısıyla hastaların bu lezyonlara yönelik ileri tetkik için daha az geri çağırıldığı, lezyonların değerlendirmesi için geri çağırılan hasta grubunda gerçek patolojileri temsil etme oranının artığı, yani geri çağırma konusunda daha isabetli kararlar verildiği görülmüştür.

Ayrıca Tomosentez dijital mamografinin yalancı pozitiflik oranında da belirgin düşüş sağlamakta olup bu durum azımsanmayacak orandadır.

Kanser olmadığı halde kanser taklidi gibi görüntü oluşturan, gereksiz MR, ilave tekrar çekimlere, fazladan radyasyon alınımına neden olan sorunsalın çözümünde, tomosentez daha baştan çözüm odaklı olmaktadır. Bu sayede ortada kalan vaka sayısı azalmakta, doğru tanı koyma oranı yükseltilerek gereksiz biopsi ve ameliyat oranı düşmektedir.

3D tomosentez mamografi incelemesinin avantajlarını sayarsak ; 

Görüntü dijital ortama aktarılmaktadır.

Dijital ortamda arşivlenip istenildiği zaman diğer uzmanlarca değerlendirme yapılabilmesi acısından başka alanlara transferi sağlanmaktadır.

Çekim sırasında daha az baskı, kompresyon, acı, ağrı olup standart mamografi ile eşdeğer radyasyon dozuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastanın geri çağrılma oranı belirgin olarak azalmaktadır.

Çekim işlemi ne zaman yapılır

Adet döneminin ikinci haftası yapılır. Menopoza giren kadınlar için çekim işleminde özel bir gün söz konusu değildir.

Çekim öncesinde deodorant, parfüm, pudra, krem gibi kozmetik ürünleri çekimin kalitesini düşürmesi nedeniyle tercih edilmemelidir.


MR da biopsi yapılabilinir mi hangi durumlarda?

Bazen; Tomosentez   görüntüleme yöntemi ile normal mamografilerde saptanamayan detaylar tespit edilmekte olup Mamografi, USG ve MR da saptanmayan salt Tomosentezde tespit edilen şüpheli bölgeler Tomosentezin görüntüleme rehberliğin de hedef kitleye yönelik yüksek hassasiyet ile biopsi yapılmaktadır.